Przedszkola we Wrocławiu – które wybrać?

Redakcja

12 stycznia, 2024

Wybór odpowiedniego przedszkola we Wrocławiu może być nie lada wyzwaniem dla rodziców. Wrocław to miasto z bogatą ofertą edukacyjną dla najmłodszych, dlatego warto poznać różne opcje dostępne na rynku. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po przedszkolach we Wrocławiu, który pomoże rodzicom w podjęciu właściwej decyzji. Omówimy zarówno przedszkola publiczne, jak i prywatne, a także te integracyjne. Przyjrzymy się infrastrukturze, zdrowiu i bezpieczeństwu, edukacji i rozwoju dziecka, żywieniu oraz wydarzeniom przedszkolnym. Zapraszamy do lektury!

Przegląd przedszkoli publicznych we Wrocławiu

Przedszkola publiczne we Wrocławiu oferują szeroką gamę możliwości dla dzieci w różnym wieku. W tym przewodniku skupimy się na omówieniu różnych publicznych przedszkoli, ich lokalizacji oraz oferty edukacyjnej.

Sieć przedszkoli publicznych we Wrocławiu

We Wrocławiu znajduje się rozbudowana sieć przedszkoli publicznych, które są rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Dzięki temu rodzice mają możliwość wyboru przedszkola zlokalizowanego blisko swojego miejsca zamieszkania lub pracy. Wrocławskie przedszkola publiczne są dostępne dla wszystkich dzieci, a ich oferta edukacyjna jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Przedszkole nr 49, 35, 121, 5, 8, 87, 6 i 126

Wśród wrocławskich przedszkoli publicznych warto zwrócić uwagę na kilka placówek, które wyróżniają się swoim programem nauczania i specyfiką. Przykłady takich przedszkoli to:

 • Przedszkole nr 49 – oferuje bogaty program edukacyjny, w tym zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczne oraz zajęcia sportowe;
 • Przedszkole nr 35 – szczególnie dba o rozwój ruchowy dzieci, oferując gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną;
 • Przedszkole nr 121 – prowadzi zajęcia z nauki języka angielskiego oraz francuskiego, a także zajęcia logopedyczne;
 • Przedszkole nr 5 – oferuje zajęcia umuzykalniające oraz taneczne;
 • Przedszkole nr 8 – prowadzi zajęcia sportowe, muzyczne oraz z nauki języka angielskiego;
 • Przedszkole nr 87 – szczególnie dba o zdrowie dzieci, oferując zdrowe posiłki oraz zajęcia promujące zdrowy styl życia;
 • Przedszkole nr 6 – oferuje zajęcia z nauki języka angielskiego oraz francuskiego, a także zajęcia sportowe;
 • Przedszkole 126 – prowadzi zajęcia z nauki języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne.

Wybór odpowiedniego przedszkola publicznego we Wrocławiu zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań rodziców oraz dzieci. Warto zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną, lokalizację oraz atmosferę panującą w danej placówce.

Przedszkola integracyjne we Wrocławiu

Przedszkola integracyjne we Wrocławiu to placówki, które mają na celu wspieranie dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. W przedszkolach integracyjnych dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi z niepełnosprawnościami, co pozwala na wzajemne zrozumienie i akceptację różnorodności. W tych placówkach stosowane są specjalne metody pracy, które uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Przedszkole integracyjne nr 12, 93, 68 i 89

Wśród przedszkoli integracyjnych we Wrocławiu warto zwrócić uwagę na następujące placówki:

 • Przedszkole integracyjne nr 12 – oferuje indywidualne podejście do każdego dziecka, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia sportowe;
 • Przedszkole integracyjne nr 93 – prowadzi zajęcia z nauki języka angielskiego, zajęcia muzyczne oraz zajęcia z terapii ręki;
 • Przedszkole integracyjne nr 68 – oferuje zajęcia z nauki języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z terapii ręki;
 • Przedszkole integracyjne nr 89 – prowadzi zajęcia z nauki języka angielskiego, zajęcia muzyczne oraz zajęcia sportowe.

Wybór odpowiedniego przedszkola integracyjnego we Wrocławiu zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań rodziców oraz dzieci. Warto zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną, lokalizację oraz atmosferę panującą w danej placówce.

Specyfika pracy w przedszkolu integracyjnym

Praca w przedszkolu integracyjnym różni się od pracy w przedszkolu ogólnodostępnym. W przedszkolach integracyjnych zatrudniani są specjaliści, takich jak pedagog specjalny, logopeda czy psycholog, którzy wspierają dzieci z niepełnosprawnościami w ich rozwoju. Dzieci uczą się razem, ale mają dostęp do indywidualnych zajęć i terapii, które pomagają im osiągać sukcesy edukacyjne.

Wyzwaniem dla nauczycieli w przedszkolu integracyjnym jest dostosowanie programu nauczania do potrzeb wszystkich dzieci, zarówno tych zdrowych, jak i tych z niepełnosprawnościami. Jednak korzyści płynące z integracji są ogromne – dzieci zdrowe uczą się empatii, tolerancji i współpracy, a dzieci z niepełnosprawnościami mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w środowisku pełnym wsparcia i akceptacji.

Prywatne przedszkola we Wrocławiu

Prywatne przedszkole to alternatywa dla przedszkoli publicznych, która zyskuje coraz większą popularność wśród rodziców. Przedszkole niepubliczne we Wrocławiu oferuje różnorodne programy nauczania, kameralną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka. Warto zwrócić uwagę na zalety i wady wyboru niepublicznego przedszkola we Wrocławiu, aby podjąć świadomą decyzję.

Zalety i wady wyboru prywatnego przedszkola

Wybierając prywatne przedszkole dla swojego dziecka, warto zwrócić uwagę na zalety i wady takiego rozwiązania. Wśród zalet można wymienić:

 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • małe grupy, co sprzyja kameralnej atmosferze;
 • elastyczność w kształtowaniu programu nauczania;
 • możliwość wyboru przedszkola o specjalistycznym profilu, np. międzynarodowe czy kameralne.

Jednak wybór prywatnego przedszkola wiąże się również z pewnymi wadami, takimi jak:

 • wyższe koszty niż w przypadku przedszkoli publicznych;
 • brak gwarancji miejsca w szkole podstawowej;
 • możliwość różnorodności jakości usług w zależności od placówki.

Decydując się na prywatne przedszkole dla swojego dziecka, warto dokładnie przeanalizować ofertę placówki oraz porównać ją z innymi dostępnymi opcjami.

Kameralne przedszkola we Wrocławiu

Kameralne przedszkole to placówka, która charakteryzuje się małą liczbą dzieci oraz indywidualnym podejściem do każdego z nich. Wrocławskie dzieciaki uczęszczające do takich przedszkoli mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Kameralne przedszkola we Wrocławiu oferują różnorodne programy nauczania, zajęcia dodatkowe oraz wysoki poziom opieki nad dziećmi.

Międzynarodowe przedszkola we Wrocławiu

Międzynarodowe przedszkole to placówka, która oferuje program nauczania oparty na międzynarodowych standardach edukacyjnych. W takich przedszkolach dzieci uczą się języków obcych, poznają kulturę innych krajów oraz rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne. Międzynarodowe przedszkola we Wrocławiu to doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do nauki w międzynarodowym środowisku.

Infrastruktura przedszkoli we Wrocławiu

Wrocławskie przedszkola, zarówno publiczne, jak i prywatne, oferują różnorodną infrastrukturę, która wpływa na komfort i rozwój dzieci. Wśród najważniejszych elementów infrastruktury można wymienić budynek przedszkola, teren przedszkola, sale zajęć oraz place zabaw. Warto przyjrzeć się bliżej tym aspektom, aby lepiej zrozumieć, jakie udogodnienia oferują przedszkola we Wrocławiu.

Duży ogród przedszkolny we Wrocławiu

Duży ogród przedszkolny we Wrocławiu to ważny element infrastruktury, który wpływa na rozwój dziecka. Przestrzeń zielona, pełna drzew, krzewów i kwiatów, pozwala dzieciom na kontakt z naturą, a także na rozwijanie swoich zmysłów i umiejętności motorycznych. Ogród przedszkolny jest miejscem, gdzie dzieci mogą bawić się na świeżym powietrzu, uczestniczyć w zajęciach plenerowych oraz obserwować zmieniające się pory roku. Duże ogrody przedszkolne we Wrocławiu są również doskonałym miejscem na organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak pikniki czy festyny.

Prywatny plac zabaw w przedszkolu

Wiele przedszkoli we Wrocławiu oferuje prywatny plac zabaw na swoim terenie. Taki plac zabaw jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w różnym wieku, a także spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Plac zabaw we Wrocławiu może być wyposażony w różnorodne atrakcje, takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, ścianki wspinaczkowe czy domki do zabawy. Duży plac zabaw pozwala dzieciom na rozwijanie swoich umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej oraz na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Sale zajęć i sale zabaw we wrocławskich przedszkolach

Wrocławskie przedszkola oferują również różnorodne sale zajęć oraz sale zabaw, które są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Sale zajęć wyposażone we Wrocławiu mogą być przeznaczone do nauki języków obcych, zajęć plastycznych, muzycznych czy ruchowych. W salach tych znajdują się odpowiednie pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne oraz materiały do pracy twórczej. Z kolei sale zabaw we Wrocławiu są miejscem, gdzie dzieci mogą bawić się w grupie, rozwijać swoją wyobraźnię oraz uczestniczyć w zabawach zręcznościowych i logicznych. Sale te są wyposażone w różnorodne zabawki, gry oraz kąciki tematyczne, które stymulują rozwój dziecka na wielu płaszczyznach.

Zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolach we Wrocławiu

Wrocławskie przedszkola dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych, stosując odpowiednie standardy i procedury. Wśród nich warto wymienić przedszkola promujące zdrowie oraz te, które spełniają wymogi bezpiecznego miejsca dla dzieci.

Przedszkola promujące zdrowie we Wrocławiu

Przedszkola promujące zdrowie we Wrocławiu to placówki, które w swojej działalności kładą szczególny nacisk na zdrowy styl życia, edukację zdrowotną oraz dbałość o środowisko naturalne. W ramach swoich programów, takie przedszkola organizują różnorodne zajęcia i warsztaty, które uczą dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, higieny osobistej, a także dbałości o otaczające środowisko. Wiele z nich może poszczycić się mianem zielonego przedszkola we Wrocławiu, co oznacza, że prowadzą one działania proekologiczne, takie jak segregacja odpadów, oszczędzanie energii czy uprawa roślin w przedszkolnym ogrodzie.

Bezpieczne miejsce – jakie standardy powinno spełniać przedszkole?

Bezpieczne miejsce dla dzieci to przede wszystkim przedszkole, które spełnia wymogi prawne i praktyczne dotyczące bezpieczeństwa. Wśród nich należy wymienić:

 • posiadanie aktualnych atestów i certyfikatów bezpieczeństwa dla budynku, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących higieny i sanitarności,
 • zatrudnienie wykwalifikowanego zespołu przedszkola we Wrocławiu, w tym nauczycieli, wychowawców, pielęgniarek i psychologów,
 • regularne szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz ewakuacji w razie zagrożenia,
 • współpraca z organem sprawującym nadzór oraz organem prowadzącym przedszkole w celu weryfikacji i aktualizacji procedur bezpieczeństwa.

Wybierając przedszkole dla swojego dziecka, warto zwrócić uwagę na te aspekty, aby mieć pewność, że maluch będzie przebywać w bezpiecznym i zdrowym środowisku, sprzyjającym jego prawidłowemu rozwojowi.

Edukacja i rozwój dziecka we wrocławskich przedszkolach

We Wrocławiu, rozwój dziecka jest wspierany przez różnorodne zajęcia edukacyjne oferowane przez przedszkola. Wśród nich znajdują się warsztaty plastyczne, nauka języków obcych, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, a także zajęcia muzyczne, sportowe, logopedyczne, taneczne i umuzykalniające.

Zajęcia edukacyjne we Wrocławiu

Wrocławskie przedszkola oferują szeroką gamę zajęć edukacyjnych, które rozwijają różne umiejętności dzieci. Wśród nich warto wymienić warsztaty plastyczne oraz zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne, kreatywność i wyobraźnię dzieci. Dzięki nim, dzieci uczą się wyrażać swoje emocje i myśli poprzez sztukę.

Nauka języka angielskiego i francuskiego we wrocławskich przedszkolach

Wrocławskie przedszkola przywiązują dużą wagę do nauki języków obcych. Nauka języka angielskiego we Wrocławiu oraz języka francuskiego odbywa się już od najmłodszych lat, co pozwala dzieciom na szybsze przyswojenie nowych słów i zwrotów. Zajęcia z języków obcych prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy stosują metody dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania dzieci.

Rozwój ruchowy – gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna

Rozwój ruchowy dzieci jest niezwykle ważny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Wrocławskie przedszkola oferują gimnastykę ogólnorozwojową oraz gimnastykę korekcyjną, które mają na celu poprawę koordynacji ruchowej, równowagi, siły i wytrzymałości. Ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne we Wrocławiu prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy dbają o bezpieczeństwo i komfort dzieci podczas ćwiczeń.

Zajęcia dodatkowe – muzyczne, sportowe, logopedyczne, taneczne, umuzykalniające

Wrocławskie przedszkola oferują również szeroką gamę zajęć dodatkowych, które pozwalają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Wśród nich znajdują się zajęcia muzyczne, sportowe, logopedyczne, taneczne oraz umuzykalniające. Wiele przedszkoli oferuje również bezpłatne zajęcia dodatkowe we Wrocławiu, co pozwala rodzicom na wybór odpowiednich zajęć dla swojego dziecka bez dodatkowych kosztów.

Wszystkie te zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, rozbudzanie jego zainteresowań oraz umiejętności, które będą przydatne w dalszej edukacji i życiu codziennym.

Żywienie w przedszkolu

Ważnym aspektem funkcjonowania przedszkoli jest żywienie przedszkolu, które powinno być zgodne ze standardami i zasadami zdrowego żywienia dzieci. W przedszkolach we Wrocławiu dba się o to, aby posiłki były smaczne, urozmaicone i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Wiele przedszkoli posiada własną kuchnię, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości i składu posiłków.

Kuchnia własna – jak wygląda żywienie w przedszkolu?

Przedszkola z kuchnią własną mają możliwość przygotowywania posiłków na miejscu, co pozwala na dostosowanie menu do potrzeb i preferencji dzieci. W takich placówkach, żywienie przedszkolu opiera się na świeżych, lokalnych produktach, a menu jest opracowywane przez specjalistów ds. żywienia. Dzięki temu, dzieci otrzymują posiłki bogate w białko, witaminy, minerały i błonnik, a jednocześnie smaczne i atrakcyjne dla najmłodszych.

W przedszkolach z własną kuchnią, menu jest zróżnicowane i uwzględnia różne grupy produktów, takie jak warzywa, owoce, mięso, ryby, nabiał czy produkty zbożowe. Dba się również o to, aby posiłki były odpowiednio zbilansowane pod względem kaloryczności i wartości odżywczych. Wiele przedszkoli oferuje również posiłki dostosowane do potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi, nietolerancjami czy specjalnymi dietami.

Warto zwrócić uwagę na to, jakie posiłki są serwowane w przedszkolu, gdyż mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i rozwój dziecka. Dobre żywienie przedszkolu to nie tylko smaczne i zdrowe posiłki, ale również edukacja dzieci na temat zdrowego stylu życia i właściwych nawyków żywieniowych.

Wydarzenia przedszkolne

Wydarzenia przedszkolne odgrywają ważną rolę w życiu dzieci, wpływając na ich rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny. W przedszkolach we Wrocławiu organizowane są różnorodne imprezy, takie jak bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, czy tęczowy domek. Te wydarzenia pozwalają dzieciom na integrację z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz naukę współpracy i rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Bal karnawałowy, dzień babci i dziadka i inne wydarzenia przedszkolne

Bal karnawałowy to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przedszkolnych, podczas którego dzieci przebierają się za swoje ulubione postacie z bajek, filmów czy książek. Przedszkola we Wrocławiu dbają o to, aby bal był atrakcyjny dla dzieci, organizując różnorodne konkursy, gry i zabawy, a także zapewniając odpowiednią oprawę muzyczną. Bal karnawałowy to doskonała okazja do nauki pierwszych kroków tanecznych oraz integracji z rówieśnikami.

Dzień babci i dziadka to kolejne ważne wydarzenie przedszkolne, które ma na celu uczczenie roli dziadków w życiu dzieci. W tym dniu przedszkola organizują uroczystości, podczas których dzieci recytują wiersze, śpiewają piosenki i wręczają upominki swoim dziadkom. Dzień babci i dziadka to również okazja do nauki szacunku dla starszych oraz kultywowania tradycji rodzinnych.

Tęczowy domek to inicjatywa, która ma na celu promowanie tolerancji i akceptacji różnorodności wśród dzieci. W ramach tego wydarzenia przedszkolnego, dzieci uczą się o różnych kulturach, tradycjach i wartościach, a także biorą udział w warsztatach artystycznych, muzycznych czy teatralnych. Tęczowy domek to doskonała okazja do rozwijania empatii, otwartości na innych oraz poszerzania horyzontów kulturowych.

Warto zwrócić uwagę na to, jakie wydarzenia przedszkolne są organizowane w przedszkolach we Wrocławiu, gdyż mają one bezpośredni wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny dzieci. Dobre przedszkole powinno dbać o to, aby imprezy były atrakcyjne, różnorodne i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Polecane: